پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - کارشناس امور مالی
کارشناس امور مالی

نام ونام خانوادگی:

محمود وحید رودسری 

 

 سمت: کارشناس امور مالی
 مدرک تحصیلی: لیسانس
 سوابق خدمتی:  کارشناس امور مالی - کارشناس آموزش
 شرح وظایف:  
 پست الکترونیکی:  
چاپ | ارسال به ديگران  |