پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - کارشناس آموزش مجریان و بهره برداران
کارشناس آموزش مجریان و بهره برداران

نام ونام خانوادگی:

 

 

 سمت: کارشناس آموزش مجریان و بهره برداران
 مدرک تحصیلی: لیسانس
 سوابق خدمتی:  کارشناس آموزش
 شرح وظایف:  
 پست الکترونیکی:  
چاپ | ارسال به ديگران  |