پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - کارشناس آموزش ضمن خدمت
کارشناس آموزش ضمن خدمت

 

نام ونام خانوادگی:

محمد صالح محمد رضا بیگی

 

 سمت: کارشناس آموزش ضمن خدمت
 مدرک تحصیلی: لیسانس
 سوابق خدمتی:  مسئول دفتر مرکز
 شرح وظایف: 
 پست الکترونیکی:  

چاپ | ارسال به ديگران  |