پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - کارشناس آموزش ضمن خدمت
کارشناس آموزش ضمن خدمت

نام ونام خانوادگی:

نسرین قربان شیرودی

 

 
 سمت: کارشناس آموزش ضمن خدمت
 مدرک تحصیلی: لیسانس
 سوابق خدمتی: 
 شرح وظایف:

 

 پست الکترونیکی:  

چاپ | ارسال به ديگران  |