پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - کارشناس طرح و برنامه
کارشناس طرح و برنامه

 

نام ونام خانوادگی :

 مهدی صفایی

 

 

 سمت :

 کارشناس طرح و برنامه

مدرک تحصیلی:

  لیسانس

سابقه خدمت: 

           

 آدرس الکترونیکی:

چاپ | ارسال به ديگران  |