پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مسئول فناوری و اطلاعات
مسئول فناوری و اطلاعات
نام و نام خانوادگی  سید ابراهیم جمالی
 سمت  مسئول فناوری واطلاعات 
 مدرک تحصیلیلیسانس
 سوابق خدمت         -
 آدرس الکترونیکی         -
چاپ | ارسال به ديگران  |