پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مسئول روابط عمومی
مسئول روابط عمومی

نام ونام خانوادگی :

محمد پارسا رحیمی سیاهگورابی

 سمت :

 مسئول روابط عمومی 

مدرک تحصیلی:

دانشجوی دکتری مهندسی علوم جنگل

سابقه خدمت: 

 رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان(جیرفت) - معاون اداره منابع طبیعی شهرستان فاریاب - کارشناس آموزش مرکز

 آدرس الکترونیکی: sasan.2300@yahoo.com
 
چاپ | ارسال به ديگران  |