پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مسئول دفتر در حوزه ریاست
مسئول دفتر در حوزه ریاست

نام ونام خانوادگی:

امیر رضائی چالوس 

 

 سمت: مسئول دفتر در حوزه ریاست
 مدرک تحصیلی: لیسانس
 سوابق خدمت:  
 آدرس الکترونیکی:  
چاپ | ارسال به ديگران  |