پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ذیحساب و مسئول امور مالی مرکز
ذیحساب و مسئول امور مالی مرکز

 نام ونام خانوادگی: 

 کورش بنائی طهران

  

 سمت :

 ذیحساب و مسئول امور مالی مرکز 

مدرک تحصیلی:

 لیسانس

سابقه خدمت: 

 رئیس اداره رسیدگی اسناد موسسه علمی کاربردی جهاد     کشاورزی

آدرس الکترونیکی:

   Kooroshtehrani. 50@gmail.com

 

چاپ | ارسال به ديگران  |