پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ذیحساب و مسئول امور مالی مرکز
ذیحساب و مسئول امور مالی مرکز

 نام ونام خانوادگی: 

 مهدی صفایی

  

 سمت :

ذیحساب و مسئول امورمالی مرکز 

مدرک تحصیلی:

 لیسانس

سابقه خدمت: 

 -

آدرس الکترونیکی:

   mehdisafaee49@gmail.com

 

چاپ | ارسال به ديگران  |