کارگاه آموزشی توان افزایی و ظرفیت سازی صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی به صورت مجازی برای معاونین برنامه ریزی توسعه مدیریت و منابع، روسای ادارات آموزش و ترویج و مدیران تعاونی های منابع طبیعی کشور برگزار شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، در این کارگاه آموزشی که روز سه شنبه در قالب ویدئو کنفرانس و کاملاً آنلاین برگزار شد، مهندس لعلی نیا مدرس این کارگاه آموزشی، مقوله آموزش و توسعه را یکی از عملکردهای اصلی منابع انسانی برشمرد و افزود: آموزش موثرترین روش کارآمدی و پویایی هر سازمان است و موجب افزایش مهارت نیروی انسانی می شود.
وی پرداختن به موضوع صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی را از برنامه های نه گانه و محوری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال جهش تولید برشمرد و یاد آور شد: توسعه کمی و کیفی صندوق حمایت از منابع طبیعی در سال جاری از برنامه های اولویت دار سازمان جنگل هاست.
لعلی نیا با بیان اینکه صندوق ملی حمایت از توسعه مراتع کشور امسال در حال ایجاد است از تشکیل 10 صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در استان ها خبر داد و افزود: 23 صندوق باقی مانده نیز تا پایان سال جاری که سال جهش سازمانی در فعالیت ها و اقدامات منابع طبیعی است، تاسیس خواهد شد.
به گفته این مسئول پیگیری کننده صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی، برای تحقق و تشکیل این صندوق ها 520 میلیارد تومان اعتبار به عنوان سهم مشارکت دولت مورد نیاز است که خوشبختانه نظر مساعد مهندس جهانگیری معاون اول رییس جمهور در باره ضرورت تشکیل صندوق حمایت از منابع طبیعی اعلام شده است و اکنون سازمان جنگل ها در انتظار حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور است تا اهداف منابع طبیعی در تشکیل صندوق تحقق پیدا کند.